2382 0040 [email protected]

Arbejdsområder

SOCIALRET

Socialret handler om de sociale rettigheder, man har som borger. De sociale rettigheder er en vigtig del af retsordenen, der tilstræber at alle kan leve et værdigt liv. Vi tilbyder juridisk rådgivning inden for alle socialrettens hovedområder. Fx sager angående børn og unge. Det kan være kommunale foranstaltninger, bl.a. spørgsmålet om pædagogisk støtte i hjemmet, aflastning eller anbringelse uden for hjemmet.

Endvidere beskæftiger vi os med rådgivning vedrørende forsørgelse og beskæftigelse, fx ret til sygedagpenge, jobafklaringsforløb, kontanthjælp, fleksjob og førtidspension.

ADVOKATUNDERSØGELSER

Advokatundersøgelser kan være nyttige i mange sammenhænge. For eksempel når et bestemt sagsforløb skal belyses med henblik på en vurdering af, om der er omstændigheder, der giver anledning til ansættelsesretlige konsekvenser eller at placere et ansvar for bestemte handlinger.

En advokatundersøgelse er således en effektiv og ressourcebesparende undersøgelse af høj kvalitet. 

Bolighandel

Advokatfirmaet Høilund tilbyder rådgivning om køb og salg af fast ejendom. Vi anbefaler, at købsaftalen underskrives med et forbehold for advokatens godkendelse i sin helhed. Det betyder bl.a., at man slipper for at betale 1% af købesummen, hvis man vil benytte sig af sin fortrydelsesret. Vi står for udformningen af dokumenter, herunder digital tinglysning og refusionsopgørelsen.

Fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt er et juridisk dokumentment, der træder i kraft, hvis du engang ude i fremtiden ikke længere kan varetage din økonomi eller andre forhold. Det kan fx være, hvis du bliver syg, mentalt svækket eller lignende.

Man kan oprette en fremtidsfuldmagt for ét område eller samlet for flere forhold i én fremtidsfuldmagt. Det kan fx være ens partner, ægtefælle, barn, søster eller bror, der indsættes som den, der kan træffe beslutninger på ens vegne bl.a. i forhold til banker og myndigheder.

Vi skræddersyr din fremtidsfuldmagt.

ARV OG TESTAMENTE

Arveloven er opdelt i arveklasser, hvor børn er livsarvinger og går forud for forældre (anden arveklasse og bedsteforældre (tredje arveklase).

Hvis du gerne vil have indflydelse på, hvordan din arv skal fordeles, skal du oprette et testamente. Ellers er det arveloven, som bestemmer, hvordan din arv bliver fordelt. For eksempel spørgsmålet om, hvordan dine arvinger (særbørn) fra et andet forhold er stillet? Ved papirløse samlivsforhold er et testamente altid en god ide.

​Ofte handler det om at sikre en efterlevende ægtefælle bedst muligt, eller fordeling af arv, hvis der er særbørn. Eller opfyldelse af ønsker om, hvem der skal arve hvad. Vi skræddersyr dit testamente. 

FAMILIERET

Familieretten dækker et bredt område, der ofte kan gribe alvorligt i vores liv. Det handler om familiens retsstilling og familiemedlemmernes indbyrdes rettigheder og pligter. De mest følsomme områder i vores liv.

Vi rådgiver og bistår bl.a. ved separation, skilsmisse og papirløse samlivsforhold, spørgsmål om forældremyndighed og samværsret, særeje og bodeling. Endvidere aftaler mellem ægtefæller og personer i papirløse samlivsforhold. 

PERSONDATARET

Alle virksomheder, offentlige myndigheder, organisationer mv. skal overholde den nye persondataforordning og databeskyttelseslov. Det drejer sig om mange både nye og reviderede regler om behandling af personoplysninger. Som eksempel kan nævnes nye og skærpede rettigheder til borgerne samt større krav til virksomheders og myndigheders dokumentation. Derudover skal alle offentlige myndigheder og visse private virksomheder have en databeskyttelsesrådgiver (også kaldet DPO). Overtrædelse af de persondataretlige regler kan medføre store bøder.

Reglerne gælder behandling af alle former for personoplysninger, fx navne på medarbejdere, kundeoplysninger og e-mailadresser.

Vi kan blandt andet hjælpe med:

– Rådgivning og sparring

– DPO-funktion

– Løbende uddannelse af medarbejdere

Strafferet

Strafferet handler om ansvar og reaktioner. Først afgøres det om der er et strafferetligt ansvar, dernæst hvilken sanktion kan der komme på tale, hvis der er et ansvar. Advokatfirmaet Høilund kan bistå som forsvarsadvokat.

Som anklaget i en straffesag kan tilværelsen, økonomi og frihed være på spil. En straffesag kan således have alvorlige følger, særligt hvis der er risiko en større bøde, fængsel eller for eksempel frakendelse af kørekortet. Valget af en forsvarsadvokat er derfor vigtigt.